DAM Cursus nascholing voor Fysiotherapeuten

DAM logo
Update DAM Cursus in 2017

Het docententeam van de DAM cursus heeft besloten het nieuwe jaar te gebruiken voor een grondige revisie van de cursus. In januari 2018 starten we dan met een geheel herziene programma. Om tijd vrij te maken voor dit omvangrijke werk, zien wij ons helaas genoodzaakt om in 2017 tijdelijk geen DAM cursussen te organiseren.
Uiteraard houden wij u via deze site op de hoogte van de vorderingen. Deelnemers die zich al hadden aangemeld voor een cursus in 2017 zijn reeds geinformeerd. Indien U op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen kunt u zich via het contactformulier op deze website bij ons aanmelden.


Cursusaanbod in het kortAlle cursussen die wij organiseren vinden plaats in de avonduren (18 tot 22 uur). De locatie is de Hogeschool Leiden of (voor de cursus Klinische Video/foto analyse) de Haagse Hogeschool.
De cursussen in Leiden zijn gericht op het leren mobiliseren van functiegestoorde gewrichten. Alle gewrichten van het menselijk lichaam komen in de diverse cursusonderdelen aan bod. In de cursus in Den Haag staat het leren werken met video-analyse centraal.
Tijdens alle cursussen worden practische instructie en theoretische hoorcolleges op een samenhangende wijze aangeboden.


Introductiecursus
Omvang: drie avonden.
Accreditatie: 24 punten.
Inhoud: Het theoretische fundament van de DAM mobilisatie methode (arthrokinematica en functionele morfologie).
De eerste twee avonden bestaan uit hoorcolleges over arthrokinematica en functionele morfologie van spieren en collageen bindweefsel. De laatste avond start met een uiteenzetting van de practische uitgangspunten, gevolgd door practica waarin u zelf een gewrichtsmodel bouwt.
(deze cursus dient voorafgaand aan de extremiteiten- of wervelkolomcursus gevolgd te worden).Extremiteitencursus

Omvang: 9 avonden.
Accreditatie: 72 punten.
Inhoud: Theorie en praktijk van de gewrichten van de extremiteiten (inclusief sacro-iliacale gewrichten).
Per avond staat er één gewricht centraal. Na twee hoorcolleges (18 tot 20 uur) volgt een praktische instructie van de handgrepen (20 tot 22 uur).Wervelkolomcursus

Omvang: 8 avonden
Accreditatie: 66 punten (alg ft)
Inhoud: Theorie en praktijk van de gewrichten van de wervelkolom (en het kaakgewricht).
Per avond staat er één regio centraal. Na twee hoorcolleges (18 tot 20 uur) volgt een praktische instructie van de handgrepen (20 tot 22 uur).Bekkencursus

Omvang: 5 avonden
Accreditatie: 40 punten.
Inhoud: Deze cursus is speciaal ontworpen voor bekken-fysiotherapeuten. De cursus bevat ingrediënten uit zowel de introductie- als de extremiteiten- en wervelkolomcursus.Cursus klinische video/foto analyse

Omvang: 8 avonden
Accreditatie: 52 punten.
Inhoud: In deze cursus leert u gebruik te maken van moderne video-technieken. Dergelijke technieken kunnen worden ingezet ter evaluatie van een behandeleffect, maar kunnen ook diagnostische betekenis hebben.Cursus op maat
In onderling overleg kunnen we voor uw praktijk of afdeling scholing op maat verzorgen.Opfriscursus

Omvang: 1 avond.
Accreditatie: 4 punten.
Met enige regelmaat verzorgen we voor zowel de wervelkolom- als de extremiteitencursus een scholingsavond voor oud cursisten. De praktische vaardigheden staan daarbij centraal.NieuwsDAMcursus op facebook
De Damcursus is nu ook te vinden op facebook. We publiceren daar regelmatig een bewegingspuzzel.


Accrediatie DAM Bekkencursus
De Dam Bekkencursus is in juni 2016 opnieuw geaccrediteerd (40 punten). De accreditatie is zowel voor algemeen fysiotherapeuten als bekkenfysiotherapeuten toegekend.


Interview met Aad Lagerberg in Fysiopraxis.

In het julinummer (2013) van Fysiopraxis is een interview met Aad Lagerberg gepubliceerd. Het onderwerp is de rol van bewegingsanalyse en bewegingsregistratie in de Fysiotherapie. Via onderstaande link is het interview te downloaden.


Database nu ook geopend voor cursisten video-analyse.
Heeft u de cursus klinische video/foto analyse gevolgd? U kunt dit vanaf nu ook vermelden in onze database.


Publicatie over DAM mobilisatie (geplaatst: juli 2011)
In het Nederlands Tijdschrijft voor Manuele Therapie is een publicatie verschenen over het effect van DAM mobilisatie op het AC gewricht.


Impressie


Klik op onderstaande foto's voor een foto-impressie.

Uitgangspunten

De mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en functie van gewrichten en spieren. In de DAM cursus staan functionele morfologie, arthrokinematica en bewegingsanalyse centraal.Docenten

De scholing worden georganiseerd door de VOF DAM Opleidingen. Er zijn vier docenten aan de DAM-cursus verbonden. De twee praktijkdocenten zijn beide manueel-therapeut met jarenlange praktijkervaring. De twee theoriedocenten zijn tevens verbonden aan de opleiding Bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool.

Cursuslocatie


De Dam-cursussen worden georganiseerd in het gebouw van de Hogeschool Leiden of de Haagse Hogeschool. Deze hogescholen zijn overigens niet inhoudelijk of organisatorisch bij de opleiding betrokken.
Het adres van de Hogeschool Leiden:
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden.

Adres Haagse Hogeschool:
Johanna westerdijkplein 75
2521 EN Den HaagDAM-database


Hebt U een DAM cursus gevolgd? Vermeld Uw naam en praktijk dan op deze website in de DAM database. Deze database wordt regelmatig door collega's en verwijzers bezocht.