DAM Cursus nascholing voor Fysiotherapeuten

DAM logo Welkom op de website van de DAM cursus. De afkorting D.A.M. staat voor: Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie. De Post HBO cursussen zijn bedoeld voor (para)medici die zich willen bekwamen in mobiliserende handgrepen, gericht op het opheffen van functiestoringen in gewrichten. Alle cursussen zijn door het KNGF geaccrediteerd.
De DAM-cursus bestaat al sinds 1987. Algemene informatie over de organisatie en de cursusuitvoering vindt u onder de menu-items 'Organisatie' aan de bovenzijde van deze pagina. Inhoudelijke informatie over de verschillende cursussen die wij organiseren vindt U in het menu 'Scholing'.

Cursusaanbod in het kortAlle cursussen die wij organiseren vinden plaats in de avonduren (18 tot 22 uur). De locatie is de Hogeschool Leiden of (voor de cursus Klinische Video/foto analyse) de Haagse Hogeschool.
De cursussen in Leiden zijn gericht op het leren mobiliseren van functiegestoorde gewrichten. Alle gewrichten van het menselijk lichaam komen in de diverse cursusonderdelen aan bod. In de cursus in Den Haag staat het leren werken met video-analyse centraal.
Tijdens alle cursussen worden practische instructie en theoretische hoorcolleges op een samenhangende wijze aangeboden.


Introductiecursus
Omvang: drie avonden.
Accreditatie: 24 punten.
Inhoud: Het theoretische fundament van de DAM mobilisatie methode (arthrokinematica en functionele morfologie).
De eerste twee avonden bestaan uit hoorcolleges over arthrokinematica en functionele morfologie van spieren en collageen bindweefsel. De laatste avond start met een uiteenzetting van de practische uitgangspunten, gevolgd door practica waarin u zelf een gewrichtsmodel bouwt.
(deze cursus dient voorafgaand aan de extremiteiten- of wervelkolomcursus gevolgd te worden).Extremiteitencursus

Omvang: 9 avonden.
Accreditatie: 72 punten.
Inhoud: Theorie en praktijk van de gewrichten van de extremiteiten (inclusief sacro-iliacale gewrichten).
per avond staat er een gewricht centraal. Na twee hoorcolleges (18 tot 20 uur) volgt een practische instructie van de handgrepen (20 tot 22 uur).Wervelkolomcursus

Omvang: 8 avonden
Accreditatie: 66 punten (alg ft)
Inhoud: Theorie en praktijk van de gewrichten van de wervelkolom (en het kaakgewricht).
per avond staat er een regio centraal. Na twee hoorcolleges (18 tot 20 uur) volgt een practische instructie van de handgrepen (20 tot 22 uur).Bekkencursus

Omvang: 5 avonden
Accreditatie: 40 punten.
Inhoud: Deze cursus is speciaal ontworpen voor bekken-fysiotherapeuten. De cursus bevat ingredienten uit zowel de introductie- als de extremiteiten- en wervelkolomcursus.Cursus klinische video/foto analyse

Omvang: 8 avonden
Accreditatie: 52 punten.
Inhoud: In deze cursus leert u gebruik te maken van moderne video-technieken. Dergelijke technieken kunnen worden ingezet ter evaluatie van een behandeleffect, maar kunnen ook diagnostische betekenis hebben.Cursus op maat
In onderling overleg kunnen we voor uw praktijk of afdeling ook scholing op maat verzorgen.Opfriscursus

Omvang: 1 avond.
Accreditatie: 4 punten.
Met enige regelmaat verzorgen we voor zowel de wervelkolom- als de extremiteitencursus een scholingsavond voor oud cursisten. De practische vaardigheden staan daarbij centraal.Cursusdata 2014
De data voor de cursussen van 2014 zijn bekend. Aanmelden voor deze cursussen is nu mogelijk.


NieuwsIntroductiecursus 2015 afgesloten.
Op dinsdag 3 februari werd de laatste cursusavond van de introductiecursus verzorgd. De deelnemers maken op deze avond onder andere een gewrichtsmodel. Een van de resultaten kunt u op YouTube bewonderen via onderstaande link

Cursusdata 2015 vastgesteld.
De cursusdata voor de introductie-, extermiteiten- en wervelkolomcursus van 2015 zijn bekend. De eerste introductiecursus van 2015 start op dinsdag 20 januari. De wervelkolomcursus 2015 start op maandag 1o februari 2015. Via onderstaande links komt u op de overzichtspagina van de cursusdata of bij het inschrijfformulier


Wijziging cursusdata Extremiteitencursus 2014.

In verband met een onverwachte wijziging in de beschikbaarheid van de praktijklokalen van de Hogeschool Leiden, zien wij ons genoodzaakt om de Extremiteitencursus van september 2014 te verplaatsen naar de maandagavond. Klik op onderstaande link voor een overzicht van de gewijzigde cursusdata.


Accreditatie Introductie- en Extremiteitencursus.

Zowel de introductiecursus (24 punten) als de extremiteitencursus (72 punten) zijn door het KNGF weer geaccrediteerd. Beide accreditaties gelden voor het register Algemeen Fysiotherapeut.


Accreditatie Wervelkolomcursus.

Het KNGF heeft de accreditatie voor de wervelkolomcursus herzien. Voor het register algemeen fysiotherapeut worden 66 punten toegekend (was in het verleden 64). De accreditatie voor het register manuele therapie is helaas niet toegekend. In de visie van het KNGF behoort de inhoud van de DAM wervelkolomcursus namelijk tot de basisstof van het masterprogramma manuele therapie. Op basis van deze uitspraak verwachten wij dat de accreditatie (voor het register manuele therapie) voor de introductiecursus en de extremiteitencursus in de toekomst ook zal vervallen.


Cursus klinische foto/video analyse 2013 afgerond.

Op donderdag 19 december vond de laatste cursusavond van de cursus klinische foto/video-analyse plaats. Op deze laatste cursusavond kon er vrij aan opdrachten worden gewerkt. Hieronder het resultaat van een aantal cursisten die een zij- en achteraanzicht van een proefpersoon in één video hebben gesynchroniseerd, om deze vervolgens te gebruiken voor de toepassing van een Observational Gait Assessment.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Interview met Aad Lagerberg in Fysiopraxis.
In het julinummer (2013) van Fysiopraxis is een interview met Aad Lagerberg gepubliceerd. Het onderwerp is de rol van bewegingsanalyse en bewegingsregistratie in de Fysiotherapie. Via onderstaande link is het interview te downloaden.


Database nu ook geopend voor cursisten video-analyse.
Heeft u de cursus klinische video/foto analyse gevolgd? U kunt dit vanaf nu ook vermelden in onze database.


Accreditatie voor cursus Klinische Video/Foto Analyse.

De cursus Klinische Video/Foto Analyse is door het KNGF geaccrediteerd voor 52 punten. Deze accreditatie geldt voor het register algemeen fysiotherapeut.


Publicatie over DAM mobilisatie (geplaatst: juli 2011)
In het Nederlands Tijdschrijft voor Manuele Therapie is een publicatie verschenen over het effect van DAM mobilisatie op het AC gewricht.


Impressie


Klik op onderstaande foto's voor een foto-impressie.

Uitgangspunten

De mobilisatietechnieken zijn gebaseerd op moderne, wetenschappelijke inzichten in de bouw en functie van gewrichten en spieren. In de DAM cursus staan functionele morfologie, arthrokinematica en bewegingsanalyse centraal.Docenten

De scholing worden georganiseerd door de VOF DAM Opleidingen. Er zijn vier docenten aan de DAM-cursus verbonden. De twee praktijkdocenten zijn beide manueel-therapeut met jarenlange praktijkervaring. De twee theoriedocenten zijn tevens verbonden aan de opleiding Bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool.

Cursuslocatie


De Dam-cursussen worden georganiseerd in het gebouw van de Hogeschool Leiden of de Haagse Hogeschool. Deze hogescholen zijn overigens niet inhoudelijk of organisatorisch bij de opleiding betrokken.
Het adres van de Hogeschool Leiden:
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden.

Adres Haagse Hogeschool:
Johanna westerdijkplein 75
2521 EN Den HaagDAM-database


Hebt U een DAM cursus gevolgd? Vermeld Uw naam en praktijk dan op deze website in de DAM database. Deze database wordt regelmatig door collega's en verwijzers bezocht.