DAM bekkencursus

Op deze pagina vindt u een korte beschrijving van de inhoud van de 5 cursusavonden van de bekkencursus.
De studiebelasting bedraagt 40 uur (20 contacturen en 20 zelfstudie-uren).
Bekijk hier de verantwoording voor de zelfstudie-uren.
De cursus kent geen afsluitende toetsing. Het bewijs van deelname wordt verstrekt op basis van voldoende aanwezigheid (zie algemene voorwaarden). Bij de cursusprijs is een cursusboek (met beschrijvingen van de handgrepen) inbegrepen. U krijgt dit cursusboek op de eerste cursusavond uitgereikt. Tevens treft u op deze pagina links aan naar het cursusmateriaal van de betreffende cursusavond (handouts, online presentaties, artikelen en instructievideo's). De handouts kunt u voor aanvang van de cursusavond printen en op de betreffende avond gebruiken voor het maken van aantekeningen.De cursus is door het KNGF tot en met 2018 geaccrediteerd voor 40 punten. De accreditatie geldt voor zowel het register algemeen fysiotherapeut als het register bekkenfysiotherapeut.
Via onderstaande links kunt U direct naar de inhoudsbeschrijving van de diverse cursusavonden springen.
link naar cursus-prijzenlink naar het inschrijfformulieralgemene voorwaardenroutebeschrijvingLocatie:


De locatie voor deze cursus is de Hogeschool Leiden (klik op route)

Groepsgrootte:


Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 8. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 40.

Doelgroep:


De cursus is bedoeld voor bekkenfysiotherapeuten en algemeen fysiotherapeuten met speciale belangstelling voor de bekkenregio.

Doel van de cursus:


Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om de DAM mobilisatietechnieken zelfstandig toe te passen in een concrete praktijksituatie zoals die aangetroffen wordt bijpatienten met functieproblematiek van de bekkenregio, de lumbale wervelkolom en de heupgewrichten. De cursist verwerft de competentie om de in de DAM cursus opgedane kennis ten aanzien van het begrip functiestoring toe te passen bij het bepalen van de fysiotherapeutisch diagnose en het opstellen van een behandel en/of preventieplan.

Werkvormen en korte inhoud

De cursusavonden bestaan (met uitzondering van de vijfde avond) uit hoorcolleges (18.00 tot 20.00 uur) en practica (20.00 tot 22.00 uur). De inhoud van de bekkencursus bevat ingredienten van de introductie-, extremiteiten- en wervelkolomcursus. De eerste cursusavond bestaat uit een gecomprimeerd programma van de introductiecursus. Op de tweede cursusavond wordt de kinematica van het bekken besproken. De derde cursusavond handelt over het heupgewricht. Op de vierde cursusavond wordt aandacht besteed aan de lumbale wervelkolom. De vijfde cursusavond staat geheel in het teken van herhaling en verdieping van de practische vaardigheden.

NB: In tegenstelling tot de extremiteiten- en de wervelkolom cursus, kan de bekkencursus gevolgd worden zonder eerst de introductiecursus te volgen. De bekkencursus bevat namelijk onderdelen van de reguliere introductiecursus. Na het volgen van de bekkencursus kunt u direct (dus zonder de introductiecursus te volgen) instromen in de extremiteiten- of de wervelkolomcursus.

U kunt de powerpointpresentaties die bij deze onderdelen behoren bekijken via de links die u hieronder per cursusavond aantreft. Hier kunt u tevens een handout, artikelen en instructie-videos bekijken.


Cursusavond 1 (het functiegestoorde gewricht)


Hoorcollege (arthro)kinematica (18.00 - 19.00 uur)
Inhoud:
Algemene kinematica en arthrokinematica. Het effect van de ligging van het draaipunt

Zelfstudie:

Cursusboek: pagina 5-28.Kernartikelen:

The Convex-Concave Rules of Arthrokinematics: Flawed or Perhaps Just Misinterpreted?
Donald A. Neumann (link)
Journal Of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, volume 42, number 2, 2012 .

Kinematic Concepts for Analyzing Human Motion (2)
In: Basic Biomechanics
Susan J. Hall
McGraw-Hill Publication Date: February 7, 2014 (link)


Hoorcollege het morfologisch substraat van de bewegingsbeperking
(19.00-20.00 uur)

Inhoud:
Bouw en functie van collageen bindweefsel. Mechanische en morfologische veranderingen tgv immobilisatie.

Zelfstudie theorie cursusavond1:
Kernartikelen:

Tendon structure, disease, and imaging
Jeffrey H. Weinreb
Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2014; 4 (1): 66-73 (link)

Stretch for the treatment and prevention of contractures (Review)
Katalinic OM et al.
The Cochrane Library (2010) Issue 9 (link)

 

Workshop (20.00-22.00 uur)
Inhoud:
Bouw uw eigen gewrichtsmodel. Fysische- en computermodellen van gewrichten.

Zelfstudie praktijk:
Download het programma jointsimplus en maak (na de instructie tijdens de cursus) gewrichtsmodellen met draaipunten in elk van de vier centrodegebieden


Download hier het cursusmateriaal van cursusavond 1

College het functiegestoorde gewricht

Handout
Presentatie online
Werkboek pag 5-28

 

College de bewegingsbeperking

Handout
Presentatie online

 

DOWNLOAD LITERATUUR.docx

Workshop

Opdrachten JointSimPlus
Jointsimplus software
Cursusavond 2 (de sacro-iliacale keten)


Hoorcollege biomechanica (18.00 - 19.00 uur)
Inhoud:
Bewegingsmogelijkheden van het bekken. Het snijdende assen concept.
Kernartikelen:
Innominate movement patterns, rotation trends and range of motion in individuals with
low back pain of sacroiliac joint origin
Divya Bharatkumar Adhia et al.
Manual Therapy 21 (2016) 100-108 (link)

Radiosteriometric analysis of movement in the sacroiliac joint during a single-leg stance in patients with long-lasting pelvic girdle pain .Thomas J. Kibsgard et al.
Clinical Biomechanics 29 (2014) 406-411 (link)


Hoorcollege klinische implicaties (19.00 - 20.00 uur)
Inhoud:
Klinische testen voor de mobiliteit van de si gewrichten. De rol van spieren bij het stabiliseren van het bekken.

Zelfstudie theorie cursusavond 2:
Kernartikelen:
Prognosis And Course Of Work-participation In Patients With Chronic Non-specific Low Back Pain: A 12-month Follow-up Cohort Study
Karin Verkerk et al.
J Rehabil Med 2015; 47: 854-859 (link)

Clinical examination findings as prognostic factors in low back pain: a systematic review of the Literature
Lisbeth Hartvigsen, Alice Kongsted and Lise Hestbaek
Chiropractic & Manual Therapies (2015) 23:13 (link)


Practicum (20.00-22.00 uur)
Inhoud:
Het mobiliseren van de sacro-iliacale keten.

Zelfstudie praktijk:
Reader pagina 31-38.
Instructievideo mobilisatiehandgrepen bekken.


Download hier het cursusmateriaal van cursusavond 2


College Biokinematica van de SI keten

Handout
Presentatie online


College Klinische Implicaties

Handout
Presentatie online

 

DOWNLOAD LITERATUUR.docx

Practicum mobilisatie heupgewricht

Instructievideo SI keten

 
Cursusavond 3 (bekken en heupgewricht)


Hoorcollege kinematica van het heupgewricht (18.00 - 19.00 uur)
Inhoud:
Arthrokinematica van het heupgewricht. Beperkingen en compensaties bij het gaan.

Kernartikelen:
Is the human acetabulofemoral joint spherical?
A. Cereatti, F. Margheritini, M. Donati, A. Cappozzo
The Journal Of Bone And Joint Surgery Vol. 92-B, No. 2, February (2010) (link)

 

Mammal Hip Morphology and Function: Coxa Recta and Coxa Rotunda
Heinse W. Bouma et al.
The Anatomical Record 296:250-256 (2013) (link)

Pathological Gait I: Musculoskeletal - 4
Hip flexion contracture (2013) (link)

 


Hoorcollege Belasting en arthrosis deformans van het heupgewricht (19.00 - 20.00 uur)
Inhoud:
Belast en onbelast oefenen. De relatie tussen Arthrose en de bewegingsbeperking.

Zelfstudie theorie cursusavond 3:
Kernartikelen:
The effect of femoro-acetabular impingement on the kinematics and kinetics of the hip joint
Zeiad Alshameeri & Vikas Khanduja
International Orthopaedics (SICOT) (2014) 38:1615-1620 (link)

Cartilage matrix changes in contralateral mobile knees
in a rabbit model of osteoarthritis induced by immobilization
Qiang Zhou et al.
BMC Musculoskeletal Disorders (2015) 16:224 (link)

Experimental Joint Immobilization and Remobilization in the Rats
Satoshi Kojima et al.
J. Phys. Ther. Sci. 26: 865-871  (2014) (link)


Practicum (20.00-22.00 uur)
Inhoud:
Het mobiliseren van het heupgewricht.

Zelfstudie:
Cursusboek: pagina 39-54.
Instructievideo mobilisatiehandgrepen heupgewricht


Download hier het cursusmateriaal van cursusavond 3

 

College kinematica heupgewricht

Handout
Presentatie online

 

College Arthrosis Deformans

Handout
Presentatie online

 

DOWNLOAD LITERATUUR.docx

Practicum mobilisatie heupgewricht

Instructievideo heup
Cursusavond 4 (lumbale wervelkolom en bekken)


Hoorcollege lumbale wervelkolom en bekken. (18.00 - 19.00 uur)
Inhoud:
Kinematica van de lumbale wervelkolom. Het flexie-relaxatie fenomeen
Kernartikelen:
Assessment of Three-Dimensional Lumbar Spine Vertebral Motion During Gait with Use of Indwelling Bone Pins
Bruce A. MacWilliams et al,
J Bone Joint Surg Am. (2013);95-184(1-8) (link)

Flexion Relaxation and Its Relation to Pain and Function over the Duration of a Back Pain Episode
Raymond W. McGorry, Jia-Hua Lin
PLoS ONE | June (2012)  Volume 7, Issue 6, (link)

New method for determining apparent axial center of rotation of lumbar and thoracic spine segments
Sanjum P. Samagh et al.
JRRD, Volume 48, Number 5 (2011) (link)


Hoorcollege Lumbale wervelkolom en buikspieren. (19.00 - 20.00 uur)
Inhoud:
Tillen en rugklachten. De rol van de buikspieren bij het creeren van intra-abdominale druk.

Zelfstudie theorie cursusavond 4:
Kernartikelen:
Lumbar lordosis
Ella Been, Leonid Kalichman
The Spine Journal 14 (2014) 87-97 (link)

Equilibrium of the human body and the gravity line: the basics
J. C. Le Huec et al.
Eur Spine J (2011) 20 (Suppl 5)558-563 (link)

The myth of core stability
Eyal Lederman
Journal of Bodywork & Movement Therapies (2010) 14, (link)


Practicum (20.00-22.00 uur)
Inhoud:
Mobiliserende handgrepen van de lumbale wervelkolom.

Zelfstudie praktijk:
Cursusboek: pag 55-65.

Download hier het cursusmateriaal van cursusavond 4

 

College lumbale wervelkolom en bekken

Handout
Presentatie online

 

College Buikspieren

Handout
Presentatie online

DOWNLOAD LITERATUUR.docx
Cursusavond 5
(verdieping praktische vaardigheden)


Practicum (18.00 - 22.00 uur)
Inhoud:
De gehele cursusavond wordt besteed aan het uitvoeren van praktijkopdrachten en herhaling en verdieping van de handgrepen aan bekken, heup en lumbale wervelkolom. De cursus wordt afgesloten met de uitreiking van de deelnamebewijzen.Zelfstudie praktijk:
Cursusboek: pag 31-65