DAM introductiecursus

Op deze pagina vindt u een korte beschrijving van de inhoud van de 3 cursusavonden van de introductiecursus. In de introductiecursus wordt het theoretische fundament gelegd voor de overige cursusonderdelen. Deelname aan de introductiecursus is dan ook een voorwaarde voor doorstroming naar de extremiteiten- en wervelkolomcursus. De introductiecursus omvat drie cursusavonden (van 18.00 tot 22.00 uur).
De totale studiebelasting bedraagt 28,5 uur (12 contacturen en 16,5 zelfstudie-uren).
Bekijk hier de verantwoording voor de zelfstudie-uren.
bekijk hier de algemene doelstellingen van de introductiecursus.
De cursus kent geen afsluitende toets. Het bewijs van deelname wordt verstrekt op basis van aanwezigheid bij de cursusavonden. Op de laatste cursusavond wordt de introductie-cursus geevalueerd.
De reader van deze cursus (een hardcopy van de artikelen die u hieronder kunt downloaden) is bij de cursusprijs inbegrepen. U krijgt deze reader op de eerste cursusavond uitgereikt. Tevens treft u op deze pagina links aan naar het cursusmateriaal van de betreffende cursusavond (handouts, online presentaties en artikelen). De handouts kunt u voor aanvang van de cursusavond printen en op de betreffende avond gebruiken voor het maken van aantekeningen.De accreditatie voor deze cursus (voor het register algemeen fysiotherapeut) wordt momenteel opnieuw aangevraagd (was tot nu toe 24 punten). De accreditatie voor het register manuele therapie komt miv september 2014 hoogstwaarschijnlijk te vervallen.link naar cursus-prijzenlink naar het inschrijfformulieralgemene voorwaardenroutebeschrijving


Locatie:


De locatie voor deze cursus is de Hogeschool Leiden (klik op route)

Werkvormen en korte inhoud

De eerste twee cursusavonden bestaan uit hoorcolleges. De eerste cursusavond begint met een hoorcollege over algemene kinematica. Deze algemene principes zijn van belang voor de arthrokinematica die op de tweede cursusavond centraal staat. Het college functionele morfolgie handelt over het adaptatievermogen van spieren. Dat spieren hypertrofieren of juist atrofieren bij een wijziging van de belasting is algemeen bekend. De lengteadaptatie van spieren is echter minder bekend. In het college wordt ingegaan op de klinische relevantie van dit adaptief vermogen. In het tweede college functionele morfologie (cursusavond 2) staat de bouw en functie van collageen bindweefsel centraal.
De derde cursusavond start met een inleiding in de praktijk (hoorcollege van een uur). De rest van de cursusavond bestaat uit diverse practica (het zelf bouwen van een gewrichtsmodel, een computerpracticum met het computermodel JointSimPlus en groepsopdrachten rond diverse modellen).
U kunt de powerpointpresentaties die bij deze onderdelen behoren, bekijken via de links die u hieronder per cursusavond aantreft. Hier kunt u tevens een handout en de reader downloaden. De reader dient bij voorkeur voor aanvang van de cursusavond bestudeert te worden. Het readermateriaal is afkomstig van het tijdschrift voor Fysiotherapie VERSUS. De docenten van de DAM-cursus zijn redacteur en auteur van dit tijdschrift. Op de site van dit tijdschrift kunt u alle artikelen die zijn verschenen (gratis) downloaden.

link naar de website van VERSUS
Cursusavond 1


Hoorcollege algemene kinematica (18.00 - 20.00 uur)
Inhoud:
Bewegingsbeschrijving t.o.v. referentie-vlakken. Definities en snelheidsverdeling van rotaties en translaties. Bepaling van rotatie-centra in het algemeen.
Zelfstudie:
Reader: Bewegen is relatief


Hoorcollege functionele morfologie (20.00-22.00 uur)

Inhoud:
Koppeling van spierlengte en spierkracht. De spierverkorting als zinvolle functionele aanpassing. De non-sense van het spierrekken.

Zelfstudie
Kernartikel :
Blazevich, A. J., Cannavan, D., Coleman, D. R., & Horne, S. (2007). Influence of concentric and eccentric resistance training on architectural adaptation in human quadriceps muscles. Journal of Applied Physiology, 103(5), 1565-1575.
Reader:
Beperkt bewegen en adaptatie van spierweefsel (reader)
Adaptatie van spierweefsel bij jong en oud (reader)

Download hier het cursusmateriaal van cursusavond 1

College algemene kinematica

Handout van het college
Bekijk de dia-presentatie online
Artikel: bewegen is relatief
video: Mythbusters Relative motion Openen
video: frames of reference

 

College functionele morfologie spieren

Handout van het college
Bekijk de dia-presentatie online
Artikel adaptatie spierweefsel
Artikel adaptatie jong en oud
Cursusavond 2


Hoorcollege arthrokinematica (18.00 - 20.00 uur)
Inhoud:
Waarom gewrichten geen vast rotatiecentrum hebben. Voor en nadelen van diverse gewrichtsvormen. Het begrip evolute. Arthrokinematische bewegingsdefinities, zoals rollen, schuiven, glijden, schommelen en bepaling van bijbehorende rotatiecentra.

Zelfstudie:

Kernartikel:
Sheehan, F. T. (2007). The finite helical axis of the knee joint (a non-invasive in vivo study using fast-PC MRI).Journal of biomechanics,40(5),1038-1047.
Reader:
Het functiegestoorde gewricht

Hoorcollege functionele morfologie (20.00 - 22.00 uur)
Inhoud:
De bewegingsbeperking: veranderingen in kapsels en ligamenten. Immobilisatie: verslapping van het bindweefsel als oorzaak van het stijve gewricht.

Zelfstudie:
Kernartikelen:
Connizzo, B. K., Yannascoli, S. M., & Soslowsky, L. J. (2013).
Structure-function relationships of postnatal tendon development: A parallel to healing.Matrix Biology,32(2),106-116.

Thorpe, C. T., Birch, H. L., Clegg, P. D., & Screen, H. R. (2013).
The role of the non-collagenous matrix in tendon function. International journal of experimental pathology,94(4),248-259.

Reader:
Gewrichtsvorm en lenigheid
De bewegingsbeperking: Collageen bindweefsel en immobilisatie


Download hier het cursusmateriaal van cursusavond 2

College arthrokinematica

Handout
Presentatie online
Artikel het functiegestoorde gewricht

 

 

College functionele morfologie Bindweefsel

Handout
Presentatie online
Artikel gewrichtsvorm en lenigheid
Artikel de bewegingsbeperking
Cursusavond 3


Hoorcollege inleiding in de praktijk (18.00 - 19.15 uur)
Inhoud:
Patho-functionele morfologie en mechanobiologie; de wetenschap voor de fysiotherapie.
Uitvoeringsregels handgrepen

Zelfstudie:
Kernartikel:
Stretch for the treatment and prevention of contractures (Review)
Katalinic OM, Harvey LA, Herbert RD, Moseley AM, Lannin NA, Schurr K.
The Cochrane Library 2010, Issue 9Reader:
Fysiotherapie, Holisme en reductionisme
Het rotatievlak, een platte oplossing voor een ruimtelijk probleem.

Instructiecollege Jointsimplus (19.30 -20.30 uur)
Introductie in Jointsimplus. Indien u in het bezit bent van een laptop kunt u deze gebruiken bij dit instructiecollege. Installeer voorafgaand aan dit werkcollege de software van jointsimplus (de downloadlink vindt u hieronder). Ook zonder laptop kunt u het instructiecollege overigens uitstekend volgen.Workshop 'Bouw uw eigen gewrichtsmodel'. (20.30 -21.30 uur)
Tijdens deze workshop bouwt u een model dat gelijkenis zal vertonen met het model in het filmpje hiernaast.

Workshop Gewrichtsmodellen (21.30 -22.00 uur)
Tijdens dit onderdeel bestudeert u een aantal bestaande modellen en beantwoordt u de vragen die gesteld worden.


Download hier het cursusmateriaal van cursusavond 3

College Inleiding in de praktijk

Handout
Presentatie online
Artikel holisme reductionisme
Artikel Rotatievlak

 

 

Workshops en instructiecollege

software Jointsimplus
opdrachten jointsimplus
opdrachten modellen
voorbeelden van modellen


Foto impressie
Hieronder enkele foto's van de derde avond van de introductiecursus. U ziet de deelnemers bezig met het bouwen van het gewrichtsmodel en het bestuderen van de opdrachten.(gebruik de scrollknop van uw muis om door de foto's te bladeren).
Wilt U alvast zelf een gewrichtsmodel bestuderen? klik dan hier-->