DAM Cursus klachtenprocedure


Preventie van klachten
Misverstanden worden voorkomen door duidelijke communicatie over hetgeen u  van ons en wij van u mogen verwachten.  Daarom vindt u op onze website een uitgebreide beschrijving van het cursusprogramma, de kosten, de data, de algemene voorwaarden enz.
 
De klachtenprocedure
Bij binnenkomst van een klacht wordt de ontvangst daarvan  door ons onmiddellijk schriftelijk bevestigd en wordt de betreffende cursist op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

1. De vier partners van de VOF bekijken de klacht in eerste aanleg, binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na datum binnenkomst van de klacht.

2. Eén van de vier partners in de VOF wordt als contactpersoon aangewezen. Indien de klacht betrekking heeft op het handelen van één de partners, is de contactpersoon niet degene tegen wie de klacht is gericht. Deze contactpersoon krijgt tot opdracht om binnen 14 kalenderdagen contact op te nemen met beide partijen  om over de klacht van gedachten te wissel en om te proberen daarvoor een oplossing te vinden.

3. Indien bij het gestelde onder 1) en 2) geen oplossing wordt bereikt, schakelt  de VOF een derde, onafhankelijke persoon, zijnde een lid van de Raad van Advies van de VOF, in. Deze past hoor en wederhoor toe en formuleert, binnen een maand na inschakeling van de adviesraad, een oordeel waaraan  de partners van de VOF zich zullen conformeren. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel van de adviesraad.

4. Alle schriftelijke communicatie die betrekking heeft op de klacht wordt in een vertrouwelijk dossier bewaard. De bewaartermijn bedraagt 5 jaar.

Samenstelling DAM Adviesraad:

Dhr. J.A. van der Berg
Voormalig directeur Academie voor Sportstudies van de Haagse Hogeschool

Dhr. R. Lulofs
Als zelfstandig Fysiotherapeut en Manueel therapeut werkzaam in een groepspraktijk in Leidschendam

Drs. H. Faber
Bewegingswetenschapper en Bewegingstechnoloog.