DAM Cursus Klinische Video/Foto-Analyse

Inschrijving voor de cursus klinische video/foto analyse is miv 2016 niet langer via het aanmeldformulier op deze site mogelijk. Het aantal aanmeldingen voor deze cursus bleek onvoldoende om de cursus jaarlijks te organiseren. We hanteren daarom in het vervolg een andere inschrijvingsprocedure. Indien U belangstelling heeft voor deze cursus kunt u dat via het algemene contactformulier op deze site aan ons laten weten. Wij verzamelen vervolgens de mailadressen van de belangstellenden en nemen contact met u op zodra er zich voldoende gegadigden (10) hebben gemeld. In overleg zoeken we dan naar passende cursusdata

Interview
In het juli-nummer (2013) van Fysiopraxis is een interview met Aad Lagerberg gepubliceerd. In dit interview geeft hij zijn visie op de betekenis van bewegingsanalyse en bewegingsregistratie (mbv video) voor de Fysiotherapie.
Lees hier het interview

Let op!!!
Deze cursus wordt georganiseerd aan de Haagse Hogeschool
(route) en dus niet, zoals alle overige DAM cursussen, aan de Hogeschool Leiden.

Accreditatie


De cursus is geaccrediteerd door het KNGF voor het register Algemeen Fysiotherapeut (52 punten).


Foto-impressie
Bekijk hier een impressie van de eerste cursus-avond van 2012.Klik op onderstaande links om direct naar de inhoud van de diverse cursusavonden te springen.Werkvormen en korte inhoud

De cursusavonden bestaan uit workshops in het bewegingslab van de opleiding Bewegingstechnologie. Theoretische inleidingen en praktische opdrachten wisselen elkaar hierbij steeds af.
De complexiteit van de uitgevoerde analyses neemt, met het vorderen van de cursus, toe. Op de eerste cursusavonden wordt er aandacht besteed aan relevante theoretische achtergronden van 2D video-analyse. Per cursusavond staan een of twee bewegingsvormen centraal. De analyses worden uitgevoerd op zelfgemaakte video's en foto's. Deze opnames worden op de cursusavond gemaakt. De kwantitatieve analyses worden uitgevoerd met voorgestructureerde sjablonen in excel. Ook indien u niet eerder met excel gewerkt hebt, is de cursus goed te volgen.


Bewegingsanalyse en videotechniek
De vraagstukken die tijdens de workshops centraal staan, zijn zodanig van aard dat het verwerven van vaardigheid in het gebruik van apparatuur en software en analyse van de bewegingsvormen, hand in hand gaan.
De cursus wordt ontwikkeld en verzorgd door Chris Riezebos en Aad Lagerberg. Zij zijn als docent Bewegingsanalyse verbonden aan de opleiding Bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool.

Klinimetrie
Het belang van een goede registratie van de effecten van een behandeling wordt door iedereen onderkend. Deze cursus is bedoeld om uw gereedschapskist met moderne meetinstrumenten aan te vullen.
Tijdens de cursus leert u om zelf 2D video-analyses te maken en uw resultaten uit te drukken in goed interpreteerbare grafieken en schema's.

Doelgroep
Niet elke fysiotherapeut heeft een bewegingslaboratorium ter beschikking waarin hij/zij zijn patienten kan laten analyseren. Dergelijke faciliteiten zijn op dit moment eigenlijk alleen beschikbaar binnen de academische centra en de grotere revalidatie-instellingen. De snelle integratie van computers en video-techniek maakt het tegenwoordig echter mogelijk om binnen elke klinische setting een video-analyse uit te voeren. In deze cursus leert u alle vaardigheden die u nodig heeft om in uw eigen praktijk gebruik te kunnen maken van video-analyse. De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten, manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten die belangstelling hebben voor bewegingsanalyse, biomechanica, en klinimetrie.

Studiebelasting
De studiebelasting per cursusavond bedraagt 8 uur (4 contacturen en 4 zelfstudie-uren).
De totale studiebelasting van de gehele cursus komt daarmee op 64 uur.

Maximaal aantal deelnemers
De cursus biedt plaats aan maximaal 26 deelnemers. Plaatsing in de cursus geschiedt op volgorde van aanmelding.

Afronding
Het bewijs van deelname wordt verstrekt op basis van 90% aanwezigheid. De cursus kent geen afsluitende toetsing. Cursisten die een cursusavond missen, kunnen deze bij de volgende uitvoering van de cursus (na overleg met de organisatie) kostenloos inhalen.

Benodigde apparatuur:
Om de cursus te kunnen volgen en het geleerde ook in uw eigen werkomgeving in te kunnen zetten, dient u in het bezit te zijn van een laptop, een camera en een statief. Specificaties van de benodigde apparatuur en een indicatie van de aanschafkosten vindt U hier.

Software:
U hoeft voor deze cursus geen video-analyse software aan te schaffen (deze wordt verstrekt).
Voor de verwerking van de data moet uw computer wel beschikken over Microsoft Excel 2007/2010.

Cursusmateriaal:
Het cursusboek en de reader wordt op de eerste cursusavond uitgereikt. Daarnaast ontvangt u alle benodigde software (met uitzondering van microsoft excel) en een digitale versie van het cursusboek en de reader op een usb stick. Dit cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Hieronder vindt u per cursusavond een kort overzicht van de inhoud en de hyperlinks naar de handouts en de powerpoint presentaties en ander digitaal cursusmateriaal.

Klik op onderstaande links voor informatie over de cursusprijs, de algemene voorwaarden van de DAM cursussen en een routebeschrijving naar de Haagse Hogeschool.

Kosten
De cursusprijs bedraagt 1200 euro.

link naar cursus-prijzenalgemene voorwaardenroutebeschrijving

Locatie:


LET OP!! De locatie voor deze cursus is de Haagse Hogeschool (route)

Cursusavond 1


Analyse vinger bodem afstand / sit and reach en squat.


Theorie:
Bewegingsregistratie:
Theoretische inleiding in het meten van afstanden bij video- of foto-analyse.
Bewegingsanalyse:
Enkellenigheid en squatdiepte. Absolute en relatieve lenigheidsmetingen.

Praktijk:
Filmen:
Metingen van absolute en relatieve VBA vergeleken met sit and reach.
Analyseren:
Digitale analyse van de squatdiepte.


Zelfstudie:

Reader:
Bestudeer pagina 4 tm 46.
Opdrachten:
Bestudeer de video's:
2D video analysis: Scaling
2D video analysis: Marker placement ( de links zijn te vinden bij onderstaand cursusmateriaal)
Instructievideo's Kinovea

Download hier het materiaal voor cursusavond 1


Handout Bewegingsanalyse (Squat)
Handout Bewegingsanalyse (VBA)
Handout Videotechniek
Presentatie online (Squat)
Presentatie online (VBA)
Presentatie online (Videotechniek)
Kinovea instructie video's (16 filmpjes nederlandstalig)
Kinovea instructie video's (3 filmpjes engelstalig)
2D video analysis: Scaling (video)
2D video analysis: Marker placement (video)Cursusavond 2


Goniometrie en HoekHEKH.


Theorie:

Bewegingsregistratie:
Van videocoordinaten naar gewrichtshoeken.
Bewegingsanalyse:
Goniometrie: de neutraal-0- methode.

Praktijk:
Filmen:
Opnamen van gewrichtshoeken van de onderste extremiteit in gestandaardiseerde uitgangshoudingen.
Zelf gekozen uitgangshoudingen voor andere gewrichten
Analyseren:
Digitale analyse van de hoekuitslagen en de inter- en intra-individuele verschillen..


Zelfstudie:

Reader:
Bestudeer pagina 47 tm 59.
Opdrachten:
Maak een excelsheet waarin de meetresultaten overzichtelijk geregistreerd en gepresenteerd kunnen worden.
Bestudeer de video's:
2D video analysis:Initial set up;
2D video analysis: perspective error ( de links zijn te vinden bij onderstaand cursusmateriaal)

Download hier het materiaal voor cursusavond 2


Handout Bewegingsregistratie (goniometrie)
Presentatie Bewegingsregistratie online
2D video analysis initial set up (video)
2D video analysis perspective error (video)
Cursusavond 3Schober meting en windlass mechanisme van de voet.

Theorie:
Bewegingsregistratie:
Diafragma en sluitertijd. Scherptediepte en bewegingsonscherpte.

Bewegingsanalyse:
Het windlass mechanisme van de voet.
Lengte wervelkolom en ligging draaipunten.

Praktijk:
Filmen:
Windlass mechanisme van de voet en schobermetingen.
Analyseren:
Verwerken van de verkregen data met behulp van excel-sjablonen

Zelfstudie:
Reader:
Bestudeer pagina 77 tm 92.
Opdrachten:
Bestudeer de video:
2D video analysis: Focus and field of view (de link is te vinden bij onderstaand cursusmateriaal)

Download hier het materiaal voor cursusavond 3

Handout Bewegingsanalyse windlass
Presentatie Bewegingsanalyse windlass online
Handout Videotechniek
Presentatie Videotechniek online
Handout Bewegingsanalyse Schober
Presentatie Bewegingsanalyse Schober online
2D video analysis focus and field of view(video)


Cursusavond 4


Gaan en lopen.


Theorie:

Bewegingsanalyse:
Gaan en lopen. Tijd en ruimte parameters. Asymmetrie.

Praktijk:
Filmen:
Gaan en lopen
Analyseren:
Bepalen van de duur van de diverse fasen in de cyclus. Inter- en intra inividuele verschillen in parameters.
Staplengte en stapfrequentie.

Zelfstudie:
Reader:
Bestudeer pagina 93 tm 124.
Opdrachten:
Bestudeer de video:
2D video analysis aperture and lighting (de link is te vinden bij onderstaand cursusmateriaal)

Download hier het materiaal voor cursusavond 4

presentatie asymmetrie van het gangbeeld
Handout asymmetrie van het gangbeeld
Presentatie gaan en lopen
Handout gaan en lopen
video snelwandelen 20 km olympics 2012
2D video analysis aperture and lighting (video)


Cursusavond 5


Springen.


Theorie:
Bewegingsregistratie:
Beeldfrequentie en sluitertijd.
Aliasing.
Nyquist. Low-pass en High-pass filtering.
Frames tellen en events  (CRI).

Bewegingsanalyse:
Springen de effecten van armzwaai en countermovement

Praktijk:
Filmen:
Diverse spronguitvoeringen
Analyseren:
Snelheid en versnelling van markers analyseren

Zelfstudie:
Reader:
Bestudeer pagina 125 tm 163.
Opdrachten:
Bestudeer de video:
2D video analysis shutter speed (de link is te vinden bij onderstaand cursusmateriaal)

Download hier het materiaal voor cursusavond 5

Presentatie Videotechniek online
Handout Videotechniek
Presentatie Bewegingsanalyse springen online
Handout Bewegingsanalyse springen online
2D video analysis shutter speed (video)Cursusavond 6


Sit to stand.


Theorie:
Bewegingsregistratie:
Bepalen van de afgeleiden. Van positie naar snelheid, van snelheid naar versnelling.
Numeriek differentiëren.

Bewegingsanalyse:
Sit to stand testen en validiteit. Heuplenigheid en baan van het zwaartepunt.

Praktijk:
Filmen:
Sit to stand
Analyseren:
Dataverwerking in excel

Zelfstudie:
Reader:
Bestudeer pagina 164 tm 247.
Opdrachten:
Maak een film van een patient die moeite heeft met opstaan. Film het opstaan zowel vanaf de nog juist haalbare stoelhoogte als van een hoogte daar onder.

Download hier het materiaal van cursusavond 6

Handout Bewegingsanalyse opstaan
Presentatie Bewegingsanalyse opstaan online
Handout Sit to Stand
Presentatie Sit to Stand
Handout Videotechniek (afgeleide bepalen)
Presentatie Videotechniek online


Cursusavond 7


Fietsen en Traplopen. Analyse van gewrichtshoeken en hoeksnelheden.


Theorie:
Bewegingsregistratie:
Fietsen en zadelhoogte.
Kinematica van traplopen. Analyse van gewrichtsmomenten. Vergelijking van de functie-eisen van gaan en traplopen.

Praktijk:
Filmen:
Traplopen en fietsen met 5 markers (4 segmenten).
Analyseren:
Analyse van de relatie tussen zadelhoogte, crancklengte en kniehoeken bij het fietsen.
Analyse van de verschillen in kinematische eisen bij trap op- en trap af lopen.

Zelfstudie:
Reader:
Bestudeer pagina 248 tm 313.

Download hier het materiaal van cursusavond 7

Handout Bewegingsanalyse fietsen Downloaden
Presentatie Bewegingsanalyse (fietsen) online Openen
Handout Bewegingsanalyse (traplopen)
Excel model traplopen
Presentatie Bewegingsanalyse (traplopen)online


Cursusavond 8


Analyse keuze-opdrachten.


Theorie:
Bewegingsregistratie:
Capita selecta.
Het gebruik van delayed video-feedback in een training/oefensituatie.
Het synchroniseren en samenvoegen van twee opnamen (bv sagittaal en frontaal) van een bewegingsuitvoering.

Praktijk:
Werken met delayed video feedback.
De cursist maakt een analyse van een zelf gekozen bewegingsvorm.
Berekeningen op de positie-data van de video in excel zelfstandig uitvoeren (hoeken, hoeksnelheden, positie zwaartepunt etc.)

Zelfstudie:
Opdrachten:
Maak een video-analyse van een zelf gekozen bewegingsvorm.
Afsluiting van de cursus en uitreiking van certificaten en deelnamebewijs.Download hier het materiaal voor cursusavond 8

video zweefkip
Handleiding zweefkip in excel
handleiding video's synchroniseren

 Aan te schaffen apparatuur.

Om aan deze cursus deel te kunnen nemen (en het geleerde ook in de eigen werkomgeving te kunnen toepassen) dient de cursist (eventueel per tweetal) zelf de volgende cursusmaterialen aan te schaffen:

Computer:
Een windows laptop met een een sd cardreader. Sommige laptops hebben een dergelijke (multi)cardreader ingebouwd. Indien dat bij uw laptop niet het geval is, zijn er losse cardreaders verkrijgbaar die op een usb poort kunnen worden aangesloten.


Software:
U hoeft voor deze cursus geen video-analyse software aan te schaffen (deze wordt verstrekt).
Voor de verwerking van de data moet uw computer beschikken over Microsoft Excel 2007/2010.

Statief
Elk statief met afneembare camera-grondplaat is geschikt. (Prijsindicatie: vanaf 20 €)

Camera
Casio heeft een serie consumenten (foto) camera's die in staat zijn om high speed video opnamen te maken. Een reguliere videocamera filmt met 25 of 30 beeldjes per seconde. De casio exilim kan met veel hogere frequenties filmen (120 /240 beelden per seconde). Dit komt met name van pas bij het filmen van snelle bewegingsvormen. Het gaat om camera's van het type Casio Exilim. Op deze site vind u een overzicht van deze camera's.
Geschikte types zijn:
Exilim EX ZR200, 300, 400, 700, 800 en 1000

(prijsindicatie: vanaf 200 €)