DAM Cursus algemene voorwaarden

Aanmelding en inschrijving
Aanmelding voor de diverse cursussen vindt plaats via het inschrijfformulier op deze website.
U ontvangt na aanmelding een bevestiging van uw inschrijving en rekening voor het betalen van het cursusgeld.
Aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst.
Zodra het maximum aantal deelnemers voor een cursus-onderdeel is bereikt worden aanmeldingen in volgorde van binnenkomst geplaatst op een wachtlijst.
In dat geval ontvangt U bericht van de plaatsing op de wachtlijst.
Indien er door afmeldingen plaatsen in de cursus ter beschikking komen, wordt de kandidaten op de wachtlijst in volgorde van binnenkomst de mogelijkheid geboden om alsnog deel te nemen.
Ingeschrevenen op de wachtlijst worden met voorrang geplaatst in de eerstvolgende cursus.
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de organisatie tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus besluiten de cursus te annuleren. In dergelijke gevallen wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd.

Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een rekening voor het verschuldigde cursusgeld.
Betalingen dienen uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Afmelding
Na inschrijving via het aanmeldformulier op deze site geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen.
Bij afmelding na deze termijn gelden onderstaande regels:
Bij afmeldingen tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij afmeldingen binnen 3 weken voor aanvang van de cursus wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht. Indien de organisatie er in slaagt de opengevallen plaats alsnog te bezetten, bedraagt het verschuldigde bedrag 10% van het cursusgeld.

Inhalen van een cursusdag
Indien u op een van de cursusavonden verhinderd bent, bestaat de mogelijkheid om de avond, de eerst volgende keer dat de cursus wordt georganiseerd, kostenloos in te halen.
Een verzoek tot het inhalen van de gehele cursus binnen 3 weken voor aanvang wordt echter beschouwd als een afmelding.

Klachtenprocedure
Wij willen onze cursisten zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan er iets mis gaan. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de administratieve procedures, over de manier waarop u te woord bent gestaan of over de cursus die u heeft gevolgd. Dat willen wij graag van u horen, zodat wij het probleem kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.
De VOF DAM opleidingen heeft daartoe een klachtenprocedure ontwikkeld die hier uiteen wordt gezet.

Gebruiksvoorwaarden/copyright
Het copyright van al het materiaal op deze site en het schriftelijke cursusmateriaal berust bij de VOF DAM opleidingen. Het videomateriaal en het overige cursusmateriaal op deze site mag kosteloos worden gebruikt voor niet commerciële scholings- en instructiedoeleinden. Gebruik en/of kopieren van het materiaal voor andere doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van de VOF Dam opleidingen. Het tijdens de cursus uitgereikte cursus-materiaal blijft eigendom van de cursist.